Lokacija i radno vrijeme

Radno vrijeme / Working hours

Svaki dan od 10:00-22:00 / Every day 10:00-22:00

Za iznimke, provjerite naš Facebook / For exceptions check out our facebook page.

Adresa / Address:

The Hive climbing gym

Slavonska avenija 16

1000 Zagreb, Croatia